Yukarı Çık

Onam Formları

 Belge Bilgileri
Hastalık Tanı ve Tedavisi ile İlgili Aydınlatılmış Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Prepisyum (sünnet derisi) Hastalıkları ve Sirkumsizyon (sünnet)
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Varikosel
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hidrosel
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Spermatosel
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Kriptorşidizm (inmemiş testis)
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Torsiyonu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Hipospadias
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Epispadias ve Mesane Boynu Onarımı
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Vazektomi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Biyopsisi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Proksimal Obstrüktif İnfertilitede Cerrahi Tedavi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Üreme Yolundan İntrasitoplazmik Sperm İnjeksiyonu (ICSI) İçin Girişimsel Sperm Elde Etme
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Anejakülasyon Tedavisi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Doğumsal Penil Kurvatür
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Erektil Disfonksiyon Tanı ve Değerlendirmesinde Kullanılan Yöntemler
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Distal Ejakülatör Kanal Obstrükisyonlarının Tanı ve Tedavisi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Peyronie Hastalığı
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Penil Protez İmplantasyonu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Priapizm
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Vasküler Kaynaklı (Damarsal Hastalıklara Bağlı) Erektil Disfonksiyon
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Testis Protez İmplantasyonu
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) ve Üretra Darlığının Endoskopik Tedavisi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Benign Prostat Hiperplazisi (BPH)'nin Açık Cerrahi Tedavisi
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
İnterseksüalite (Cinsel Farklılaşma Anomalileri), Penis Uzatma, Büyütme İşlemleri ve Penil Rekonstrüksiyon
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği
Prostat Kanseri ve Erektil Disfonksiyon
Belge Türü: Onam Formları Sahip: Türk Androloji Derneği


© 2014 Türk Androloji Derneği. Tüm Hakları Saklıdır
 
LookUs & Online Makale