10.Ulusal Androloji Kongresi29 MAYIS 2013, ÇARŞAMBA 30 MAYIS 2013, PERŞEMBE 31 MAYIS 2013, CUMA 1 HAZİRAN 2013, CUMARTESİ

14:00-16:00 KURS 1: İNFERTİL ERKEĞİN DEĞERLENDİRMESİNDE
LABORATUVAR TESTLERİ VE KLİNİK KULLANIMI

Kurs Başkanları: R. J. Aitken, S. Çayan
14:00-14:20 Sperm morfoloji değerlendirmesinin tedavi planına katkısı K. Aydos
14:20-14:40 Hormonların spermatogeneze etkisi İ. Özbey
14:40-15:00 Sperm DNA hasarı değerlendirmesi ve fertiliteye etkisi E. Kandıralı
15:00-15:20 Genetik testler ve klinikte kullanımı M. Taşpınar
15:20-15:40 Sperm ve testiküler doku dondurmada yenilikler F. Erdemir
15:40-16:00 Spermatogonyal kök hücrelerinin klinik kullanımı Ç. Ç. Özenci
16:00-18:00 KURS 2: HER YÖNÜYLE ERKEK SAĞLIĞI
Kurs Başkanları: A. Kadıoğlu, R. Aşcı
16:00-16:20 Türkiye’de erkek pelvik disfonksiyon prevalansı ve risk faktörleri M. Kendirci
16:20-16:40 Metabolik sendrom ne zaman tedavi edilmeli? F. Ertaş
16:40-17:00 Androjenler ve prostat sağlığı A. Atan
17:00-17:20 Erektil disfonksiyondan korunmak mümkün mü?
ED’de yaşam biçimi değişiklikleri
Ö. Yaman
17:20-17:40 ED’li hastayı ne zaman kardiyoloğa gönderirim:
Testosteron ve kardiovasküler risk
H. Erol
17:40-18:00 Tartışma
18:00-20:00 KURS 3: ANDROLOJİDE DENEYSEL HAYVAN
MODELİ UYGULAMASI (Video destekli)

Kurs Başkanları: B. Gümüş, M. Usta
18:00-18:20 BPH/mesane çıkım obstrüksiyonu B. Saylam
18:20-18:40 Testis torsiyonu M. Bozlu
18:40-19:00 Varikosel M. Çalışkan
19:00-19:20 Priapizm F. Küçükdurmaz
19:20-19:40 Peyronie hastalığı M. Dinçer
19:40-20:00 Pelvik/kavernozal sinir stimulasyonu E.C. Şerefoğlu

07:30-08:20 TÜRK ANDROLOJİ DERNEĞİ: ASİSTAN / GENÇ UZMANLAR BİRLİĞİ TOPLANTISI
Yöneticiler: A. Kadıoğlu, K. Yıldırım
SALON A
07:30-08:20 Zor olgu tartışması (Kabus oturumu) (4 olgu sunumu)
Asistan / Uzman: S. Çalışkan, S. Çakmakçı, E. Keskin, O. Efesoy
Hocalar: B. Semerci, R. Aşcı, M. Çulha
08:20-08:40 Açılış konuşmaları
  M. Usta (Türk Androloji Derneği Genel Sekreteri)
S. Çayan (Türk Androloji Derneği Başkanı)
A. Kadıoğlu (Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı)
08:40-10:00 SALON A
08:40-10:00 Yönetici: S. Tellaloğlu
08:40-09:00 Erektil disfonksiyon tedavisinin geleceği:
Büyüme faktörleri ve kök hücre tedavileri
W. Hellstrom
09:00-09:20 Sperm fizyoloji ve patolojisinde yeni ufuklar R. J. Aitken
09:20-09:40 Kadın cinselliğinin patofizyolojisi A. Graziottin
09:40-10:00 Yetişkinlerde ve çocuklarda gömük penis düzeltilmesi G. Alter
10:00-10:30 ARA
10:30-11:15 PANEL: OLGULAR EŞLİĞİNDE ANDROLOJİDE ZOR
OLGULARIN TEDAVİSİ

Yönetici: A. Kadıoğlu
SALON A
  Panelistler: W. Hellstrom, G. Alter, M. Çakan, R.J. Aitken, A. Graziottin  
11:15-12:00 UYDU SEMPOZYUMU      
Yöneticiler: A. Kadıoğlu, S. Çayan
Erken boşalma tedavisinde yeni bir dönem
SALON A
  Erken boşalma tanım, sınıflama ve Türkiye'de prevalansı S. Çayan
  Erken boşalmadan çiftler nasıl etkilenir? A. Graziottin
  Ejakülasyon nörobiyolojisi ve dapoksetinin etki mekanizması B. Gümüş
  Erken boşalma farmakolojik tedavisinde dapoksetin ve klinik çalışmalar R. Aşçı
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
12:00-13:30 ANDROLOJİ AKADEMİSİ BİLİMSEL TOPLANTISI
(Kapalı oturum)
13:30-14:15 PANEL: PEYRONIE HASTALIĞINDA NE YENİ?
Yönetici: Y. Z. Ateşçi
SALON A
13:30-13:50 Preklinik çalışmalar ve değerlendirmede yeni yöntemler M. Usta
13:50-14:15 Peyronie hastalığında medikal ve cerrahi tedavide kritik noktalar W. Hellstrom
14:15-15:00 PANEL: KANITA DAYALI TIP ZEMİNİNDE BPH VE CİNSEL FONKSİYONLAR
Yönetici: E. Yeni
SALON A
14:15-14:40 Alfa blokerlerin ejakülasyona etkisi: Karşılaştırmalı çalışmalar R. Aşçı
14:40-15:00 5 Alfa redüktaz inhibitörlerinin erkek cinsel fonksiyonlarına etkisi W. Hellstrom
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:00 KARŞITLIKLAR TOPLANTISI: EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE ESWT
Yönetici: İ. Özbey
SALON A
  Faydalı M. Kendirci
  Faydasız Ö. Yaman
16:00-16:45 PANEL: ED MEDİKAL TEDAVİSİNDE PDE-5
İNHİBİTÖRLERİNE ALTERNATİF YOLLAR
Yönetici: G. Okyar
SALON A
16:00-16:15 Rho-kinaz modülasyonu ve inhibitörlerinin yeri A. Armağan
16:15-16:30 Diğer NO modülasyonu alternatiflerinin geleceği S. Resim
16:30-16:45 Santral etkili ajanlarda ufukta neler var? A. E. Zümrütbaş
16:45-18:00 REKONSTRÜKTİF ANDROLOJİ CERRAHİLERİ:
Video sunumları
Yönetici: H. Kılıçarslan
SALON A
16:45-17:00 Total vajinal prolapsus cerrahi tedavisi O. Ekmekçioğlu
17:00-17:15 Erkek sling İ. Seçkiner
17:15-17:30 Skrotum küçültme, genital deri greftleri ve penoskrotal web düzeltilmesi G. Alter
17:30-18:00 Erkekten kadına cinsiyet değiştirme G. Alter
18:00-19:00 ANDROLOJİ YARIŞMASI
(Asistanlar/ genç uzmanlar yarışıyor)
Yöneticiler: A. Kadıoğlu, İ. Orhan
SALON A
19:30-23:00 AÇILIŞ RESEPSİYONU / AKŞAM YEMEĞİ
13:30-15:00 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (ERKEK ÜREME SAĞLIĞI)
(S-01 / S-11)
Yöneticiler: B. Altay, F. Erdemir
SALON B
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (ERKEK ÜREME SAĞLIĞI)
(TP-01 / TP-14)
Yöneticiler: T. Turan, M. Çakan
SALON B

08:00-09:20 SALON A
08:00-09:20 Yönetici: N. Aras
08:00-08:20 Oksidatif streste yeni ufuklar, DNA hasarı ve erkek üreme hücrelerinde apoptozis R. J. Aitken
08:20-08:40 Üremeyi ve cinsel yolla bulaşan hastalıkları hedefleyen çift amaçlı kontraseptifler R. J. Aitken
08:40-09:00 Varikosel tedavisinde güncel konular ve varikosel onarımında endikasyonlar: Non-obstrüktif azospermi, ağrı, androjen yetersizliği ve ilerleyen testiküler disfonksiyon P. Schlegel
09:00-09:20 İnfertil erkeğin medikal tedavisinde ne yeni? P. Schlegel
09:30-10:00 KAHVE ARASI
10:00-11:00 SALON A
10:00-11:00 Yönetici: B. Semerci
10:00-10:20 Testiküler sperm elde etmede mikrodiseksiyon: Güncelleme
(Mikro-TESE ile sperm bulmada yeni belirleyiciler)
P. Schlegel
10:20-10:40 Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde yeni ufuklar A. Graziottin
10:40-11:00 Radikal prostatektomi sonrası penil rehabilitasyon programı: Gerçekler veya kurgular C. Donatucci
11:00-11:45 PANEL: OLGULAR EŞLİĞİNDE ICSI ÇAĞINDA
İNFERTİL ERKEĞİN TEDAVİSİ
Yönetici: S. Çayan
SALON A
  Panelistler: P. Schlegel, B. Altay, M. Başar, R. Pabuçcu  
11:45-12:30 UYDU SEMPOZYUMU                              
Yönetici: A. Kadıoğlu
SALON A
  BPH/AÜSS tedavisinde yeni bir yaklaşım:
Tadalafil 5mg günde tek doz
C. Donatucci, A. Kadıoğlu
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30-14:00 ANDROLOJİ BÜLTENİ BİLİMSEL TOPLANTISI
(Kapalı oturum)
14:00-15:00 PANEL: ANDROLOJİDE ACİL CERRAHİ UYGULAMALARI
(Video Sunumları)
Yönetici: A. Metin
SALON A
14:00-14:15 Fimozis ve sünnet komplikasyonlarının çözümü T. Alp
14:15-14:30 Priapizmin medikal ve cerrahi tedavisi İ. Orhan
14:30-14:45 Penil travma ve fraktür T. Ziypak
14:45-15:00 Penil protez protrüzyonu ve üretra yaralanmaları C. Donatucci
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:45 PANEL: ADOLESAN ANDROLOJİ VE
UYGULAMALARI

Yönetici: T. Soygür
SALON A
15:30-15:45 İnmemiş testiste hormonal tedavi M. Atar
15:45-16:00 İnmemiş testisin cerrahi tedavisi T. Soygür
16:00-16:15 Retraktil testis: Normalin bir varyasyonu mu? Patoloji mi? C. Adayener
16:15-16:30 Adolesan varikoselde tedavi: Ne zaman? Hangi yöntem? S. Çayan
16:30-16:45 Çocuk yaş grubunda mikrolithiasis M. Tek
16:45-17:30 PANEL: PDE-5 İNHİBİTÖRLERİNİN SAĞLIKLI ERKEKLERDE KULLANIMI
Yönetici: A. Gör
SALON A
16:45-17:00 Rekreasyonal kullanımı E. Karagüzel
17:00-17:15 Mental iyileşme için nörolojik kullanımı U. Öztürk
17:15-17:30 Performansı artırma (doping) amaçlı kullanımı A. Şalvarcı
17:30-18:30 PANEL: ECZANE DIŞI SATILAN ALTERNATİF/TAMAMLAYICI TEDAVİLERDE BİLMEMİZ GEREKENLER
Yönetici: E. Can
SALON A
17:30-17:45 Erkek cinsel sağlığı A. Tunçkıran
17:45-18:00 Kadın cinsel sağlığı B. Erol
18:00-18:15 Erkek üreme sağlığı A. Özdemir
18:15-18:30 Androloji tedavisinde Uzakdoğu tıbbının yeri Z. Murodov
19:30-24:00 GALA YEMEĞİ
Alpay Kelami Ödülleri’nin dağıtılması
13:30-15:00 SÖZEL BİLDİRİ SUNUMLARI (ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI)
(S-12 / S-21)
Yöneticiler: M. Başar, M. Kendirci
SALON B
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-17:00 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI (ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI)
(TP-15 / TP-30)
Yöneticiler: S. Resim, A. Tuncel
SALON B
17:00-18:30 VİDEO SUNUMLARI
(V-01 / V-09)
Yöneticiler: M. Akıncı, M. Çulha
SALON B

08:00-09:40 SALON A
08:00-09:40 Yönetici: E. Akbay
08:00-08:20 Kadınlarda koital ağrı: Androloglar neyi bilmeli; “Post koital sistit: Etkin tedavi için ipuçları ve püf noktaları” A. Graziottin
08:20-08:40 Kadın genital estetik cerrahileri G. Alter
08:40-09:00 Yeni fosfodiesteraz inhibitörleri: Mevcut diğer ajanlarla karşılaştırma C. Donatucci
09:00-09:20 Ürojinekolojide ameliyat ve doğum travayına bağlı komplikasyonların tedavisi Y. Önol
09:20-09:40 ARA
09:40-11:00 SALON A
09:00-11:00 Yönetici: Ü. Sert
09:40-10:00 Radikal prostatektomide erektil ve orgazm fonksiyonlarını korumada tekniklerin kanıta dayalı tıp zemininde analizi: En iyi teknik hangisi? E. Apaydın
10:00-10:20 Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tedavisi: Ne yeni ve önemli? E. Yeni
10:20-10:40 Androlojide ileri düzey akılcı ilaç kullanımı S. Bilge
10:40-11:00 Evlilikte cinsel problemlere psikolojik danışmanlık H. Tel
11:00-12:30 POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI
(KADIN VE ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI)
(TP-31 / TP-42)
Yöneticiler: A. Armağan, H. Yıldız
SALON B

ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy abortion pills online http://sagesoftware.co.in/Default.aspx online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy abortion pills online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy abortion pills online ordering abortion pills to be shipped to house online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy abortion pills online abortion pill online purchase abortion pill

ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy abortion pills online where can you buy the abortion pill online purchase abortion pill

i need to buy the abortion pill

order abortion pill online online purchase abortion pill online purchase abortion pill

i need to buy the abortion pill

order abortion pill online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 online purchase abortion pill

i need to buy the abortion pill

order abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

i need to buy the abortion pill

order abortion pill online online purchase abortion pill online purchase abortion pill

i need to buy the abortion pill

order abortion pill online abortion pill online purchase abortion pill

pill for abortion online

abortion pill online abortion pill abortion pill buy online

pill for abortion online

abortion pill online abortion pills abortion pill buy online

pill for abortion online

abortion pill online abortion pills abortion pill buy online

pill for abortion online

abortion pill online abortion pill online abortion pill buy online

pill for abortion online

abortion pill online abortion pill abortion pill buy online

buy viagra las vegas

buy viagra uk viagra online viagra from canada

buy viagra las vegas

buy viagra uk viagra sale viagra from canada

buy viagra las vegas

buy viagra uk viagra online viagra from canada

buy viagra las vegas

buy viagra uk viagra online viagra from canada

buy viagra las vegas

buy viagra uk female uk viagra viagra from canada

generic kamagra woman

kamagra alternative order kamagra kamagra canada

generic kamagra woman

kamagra alternative buy kamagra online from canada kamagra canada

generic kamagra woman

kamagra alternative kamagra kamagra canada

generic kamagra woman

kamagra alternative order kamagra kamagra canada

generic kamagra woman

kamagra alternative buy levitra online kamagra kamagra canada

mail order kamagra jelly

cheap kamagra jelly kamagra jelly generic for kamagra jelly

mail order kamagra jelly

cheap kamagra jelly http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice generic for kamagra jelly

mail order kamagra jelly

cheap kamagra jelly http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice generic for kamagra jelly

mail order kamagra jelly

cheap kamagra jelly kamagra jelly generic for kamagra jelly

mail order kamagra jelly

cheap kamagra jelly kamagra jelly generic for kamagra jelly

where to buy amoxil online

buy amoxil online http://www.cengage.co.in/content/academic-professional natural amoxil

where to buy amoxil online

buy amoxil online amoxicillin natural amoxil

where to buy amoxil online

buy amoxil online amoxicillin natural amoxil

where to buy amoxil online

buy amoxil online buy amoxil in great britain natural amoxil

where to buy amoxil online

buy amoxil online amoxicillin natural amoxil

fedex generic synthroid

synthroid dosage how does synthroid work purchase thyroxine online

fedex generic synthroid

synthroid dosage where to buy thyroxine online purchase thyroxine online

fedex generic synthroid

synthroid dosage thyroxine prescription buy purchase thyroxine online

fedex generic synthroid

synthroid dosage synthroid purchase thyroxine online

fedex generic synthroid

synthroid dosage synthroid purchase thyroxine online

bisacodyl samples

generic laxative http://www.cengage.co.in/content/library-reference mail order laxative

bisacodyl samples

generic laxative http://www.cengage.co.in/content/library-reference mail order laxative

bisacodyl samples

generic laxative purchase laxative online mail order laxative

bisacodyl samples

generic laxative buy bisacodyl online safe mail order laxative

bisacodyl samples

generic laxative laxative mail order laxative

principen online shop in uk

where to buy principen online ampicillin online uk how does principen work

principen online shop in uk

where to buy principen online where to buy principen online how does principen work

principen online shop in uk

where to buy principen online ampicillin online uk how does principen work

principen online shop in uk

where to buy principen online buy cheap ampicillin online uk how does principen work

principen online shop in uk

where to buy principen online where to buy principen online how does principen work

clarithromycin reviews

buy biaxin usa biaxin reviews order biaxin 500mg

clarithromycin reviews

buy biaxin usa http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 order biaxin 500mg

clarithromycin reviews

buy biaxin usa biaxin reviews order biaxin 500mg

clarithromycin reviews

buy biaxin usa buy discount clarithromycin order biaxin 500mg

clarithromycin reviews

buy biaxin usa buy clarithromycin online order biaxin 500mg

generic cipro

ciprofloxacin prescription buy ciprofloxacin ciprofloxacin for sale

generic cipro

ciprofloxacin prescription buy ciprofloxacin ciprofloxacin for sale

generic cipro

ciprofloxacin prescription buy ciprofloxacin ciprofloxacin for sale

generic cipro

ciprofloxacin prescription buy free ciprofloxacin sample ciprofloxacin for sale

generic cipro

ciprofloxacin prescription buy ciprofloxacin ciprofloxacin for sale

buy cleocin online

order clindamycin clindamycin get discount clindamycin online

buy cleocin online

order clindamycin how to use cleocin get discount clindamycin online

buy cleocin online

order clindamycin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 get discount clindamycin online

buy cleocin online

order clindamycin clindamycin get discount clindamycin online

buy cleocin online

order clindamycin clindamycin get discount clindamycin online

photos dexamethasone

mail order dexamethasone dexamethasone buy dexamethasone las vegas

photos dexamethasone

mail order dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy dexamethasone las vegas

photos dexamethasone

mail order dexamethasone dexamethasone buy dexamethasone las vegas

photos dexamethasone

mail order dexamethasone female herbal dexamethasone buy dexamethasone las vegas

photos dexamethasone

mail order dexamethasone http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 buy dexamethasone las vegas

buy Cefadroxil in great britain

buy Cefadroxil las vegas cefadroxil alternative to Cefadroxil

buy Cefadroxil in great britain

buy Cefadroxil las vegas cefadroxil alternative to Cefadroxil

buy Cefadroxil in great britain

buy Cefadroxil las vegas natural Cefadroxil alternative to Cefadroxil

buy Cefadroxil in great britain

buy Cefadroxil las vegas http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 alternative to Cefadroxil

buy Cefadroxil in great britain

buy Cefadroxil las vegas cefadroxil alternative to Cefadroxil

how to use vantin

how to use cefpodoxime cefpodoxime buy vantin online safe

how to use vantin

how to use cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 buy vantin online safe

how to use vantin

how to use cefpodoxime buy vantin online a href buy vantin online safe

how to use vantin

how to use cefpodoxime vantin uk buy vantin online safe

how to use vantin

how to use cefpodoxime cefpodoxime buy vantin online safe

cefuroxime online uk

ceftin dosage free cefuroxime sample free ceftin sample

cefuroxime online uk

ceftin dosage cefuroxime free ceftin sample

cefuroxime online uk

ceftin dosage cefuroxime free ceftin sample

cefuroxime online uk

ceftin dosage free cefuroxime sample free ceftin sample

cefuroxime online uk

ceftin dosage free cefuroxime sample free ceftin sample

buy abortion pill online

cytotec abortion buy cytotec for 24 week abortion online purchase abortion pill

buy abortion pill online

cytotec abortion buy abortion pills online online purchase abortion pill

buy abortion pill online

cytotec abortion where to buy abortion pills online online purchase abortion pill

buy abortion pill online

cytotec abortion abortion pill online purchase abortion pill

buy abortion pill online

cytotec abortion abortion pill online purchase abortion pill

buy cheap cephalexin online uk

cheap keflex tablets buy keflex online a href buy keflex online

buy cheap cephalexin online uk

cheap keflex tablets cephalexin buy keflex online

buy cheap cephalexin online uk

cheap keflex tablets cephalexin buy keflex online

buy cheap cephalexin online uk

cheap keflex tablets generic keflex buy keflex online

buy cheap cephalexin online uk

cheap keflex tablets cephalexin buy keflex online

buy chloromycetin las vegas

buy chloramphenicol in great britain chloramphenicol chloramphenicol dosage

buy chloromycetin las vegas

buy chloramphenicol in great britain chloramphenicol samples chloramphenicol dosage

buy chloromycetin las vegas

buy chloramphenicol in great britain how does chloromycetin work chloramphenicol dosage

buy chloromycetin las vegas

buy chloramphenicol in great britain http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloramphenicol dosage

buy chloromycetin las vegas

buy chloramphenicol in great britain how does chloromycetin work chloramphenicol dosage

where can you buy the abortion pill

pill for abortion online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 online purchase abortion pill

where can you buy the abortion pill

pill for abortion online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 online purchase abortion pill

where can you buy the abortion pill

pill for abortion online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 online purchase abortion pill

where can you buy the abortion pill

pill for abortion online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 online purchase abortion pill

where can you buy the abortion pill

pill for abortion online abortion pill online purchase abortion pill

augmentin uk

get discount clavulanate online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 natural clavulanate alternatives

augmentin uk

get discount clavulanate online how does augmentin work natural clavulanate alternatives

augmentin uk

get discount clavulanate online how does clavulanate work natural clavulanate alternatives

augmentin uk

get discount clavulanate online get augmentin online natural clavulanate alternatives

augmentin uk

get discount clavulanate online get discount augmentin online natural clavulanate alternatives