11. Ulusal Androloji Kongresi

09:00 - 10:15 KURS 1: ANDROLOJİ LABORATUVARI: GÜNCELLEME
Kurs Başkanları: R. Aşcı, E. Kandıralı
 
09:00 - 09:15 Semen analizi yorumlaması E. Kandıralı
09:15 - 09:30 Spermin epigenetik özellikleri ve erkek infertilitesinde kullanılan genetik testleri ve klinik kullanımı S. Güneş
09:30 - 09:45 Sperm kromatin hasarı: Ölçüm metodları ve klinik önemi S. Gilani
09:45 - 10:00 Işık mikroskopunda en iyi spermi seçmek için prediktörler S. Bulgurcuoğlu
10:00 - 10:15 IUI için sperm hazırlamada yenilikler G. Aktan
10:15 - 10:30 ARA
10:30 - 12:00 KURS 2: ERKEK SAĞLIĞI HAKKINDA ÜROLOGLARIN BİLMESİ GEREKENLER
Kurs Başkanları:
A. Kadıoğlu, M. Çakan
 
10:30 - 10:45 Bir erkek sağlığı polikliniğinden hasta ne bekler? A. Atan
10:45 - 11:00 AÜSS/BPH ve ED’nin değerlendirme ve eş zamanlı tedavisi M. Aydın
11:00 - 11:15 Erkek sağlığı değerlendirmesinde kalp ve seks H. Erol
11:15 - 11:30 Erkek sağlığı değerlendirmesinde metabolik sendrom S. Resim
11:30 - 11:45 Erkek kontrasepsiyonunda yenilikler A. Tunçkıran
11:45 - 12:00 Erkeğin gençleşmesi: Tedavi endikasyonları, faydaları ve zararları M. Başar
12:00 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 - 13:45 AÇILIŞ SALON A
  S. Çayan (Türk Androloji Derneği Başkanı)
A. Kadıoğlu (Türk Androloji Derneği Onursal Başkanı)
 
13:45 - 14:00 ALPAY KELAMİ ÖDÜLLERİ DAĞITIMI
S. Tellaloğlu
SALON A
14:00 - 15:00 Yönetici: B. Semerci SALON A
14:00 - 14:20 Erkek sağlığı göstergesi olarak infertilite E. Sabanegh
14:20 - 14:40 Sperm fizyolojisi: Güncelleme S. Martins da Silva
14:40 - 15:00 Non-obstrüktif azospermi değerlendirmesinde spermatogenezi gösteren seminal moleküler belirteçler S. Gilani
15:00 - 15:30 KAHVE ARASI
15:30 - 16:30 PANEL: ANDROLOJİDE ZOR OLGULARIN TANI VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Yönetici:
A. Kadıoğlu
SALON A
  Panelistler: E. Sabanegh, M. Albersen, C. Bettocchi, S. Gilani  
16:30 - 18:00 PANEL: EREKTİL DİSFONKSİYON TEDAVİSİNDE GÜNCELLEME
Yönetici:
Ö. Yaman
SALON A
16:30 - 16:50 Pelvik cerrahi sonrası erektil disfonksiyon patofizyolojisi ve tedavisi M. Albersen
16:50 - 17:05 Penil protez cerrahisinde yenilikler C. Bettocchi
17:05 - 17:25 Erektil disfonksiyon tedavisinin geleceği M. Albersen
17:25 - 17:45 Translasyonel ED tedavisi M. Kendirci
17:45 - 18:00 Penis büyütme cerrahisi C. Bettocchi
18:00 - 19:00 PANEL: DAVA ÖRNEKLERİ EŞLİĞİNDE ANDROLOJİ GİRİŞİMLERİ, ETİK VE HUKUKSAL YAPTIRIMLARI
Olgu Sunumu:
R. Aşcı
SALON A
  Panelistler: A. İ. Taşçı, T. Ekici  
18:00 - 19:10 SÖZEL SUNUM - 1 (ERKEK VE KADIN CİNSEL SAĞLIĞI)
(SS-001 / SS-010)
Yöneticiler: M. Çakan, Ö. F. Karataş
SALON B

08:00 - 09:00 ESRU - TAD ORTAK OTURUMU
Yöneticiler: S. Çayan, S. Sarıkaya
SALON A
08:00 - 08:20 Androloji zor olgu sunumu (2 Olgu):
M. Z. Keskin (Olgu: İnfertilite-TESE),
M. K. Çalışkan (Olgu: Protez implantasyonu- komplikasyonu)
Hakem Hocalar: R. Aşcı, B. Gümüş
 
08:20 - 08:35 ESRU tanıtımı ve gelecek planlaması J. L. Vasquez
08:35 - 09:00 Genitoüriner sisteme ilaç uygulamalarında yenilikler J. L. Vasquez
09:00 - 11:45 AVRASYA ANDROLOJİ OTURUMU: GÜNCEL ANDROLOJİ CERRAHİSİ SALON A
09:00 - 10:30 OTURUM 1
Yöneticiler:
A. Kadıoğlu, G. Franco
 
09:00 - 09:15 Vazovazostomi C. Negro
09:15 - 09:30 Epididimovazostomi G. Franco
09:30 - 09:45 Mikrocerrahi varikoselektomi S. Çayan
09:45 - 10:00 Mikro TESE S. Gilani
10:00 - 10:15 TUR-ED: Güncelleme G. Franco
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:45 KAHVE ARASI
10:45 - 11:45 OTURUM 2
Yöneticiler: S. Çayan, S. Gilani
 
10:45 - 11:00 Peyronie hastalığı A. Kadıoğlu
11:00 - 11:15 Penil protez implantasyonu O. Ekmekçioğlu
11:15 - 11:30 Konjenital penil kurvatür Ö. Yaman
11:30 - 11:45 Tartışma
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU
Prematür Ejakülasyon: İki Perspektif Tek Çözüm
Yönetici:
A. Kadıoğlu
SALON A
  Prematür Ejakülasyon ve Erkek Perspektifi R. Aşcı
  Prematür Ejakülasyon ve Kadın Perspektifi Ö. Yaman
  Prematür Ejakülasyon Tedavisinde Neden Dapoksetin? M. Kendirci
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:20 Yönetici: S. Çayan SALON A
14:00 - 14:20 Semen analizi ötesinde sperm fonksiyon testlerinin geleceği E. Sabanegh
14:20 - 14:40 Erkek infertilitesinde ampirik medikal tedavi: Hangisi faydalı? Hangisi değil? E. Sabanegh
14:40 - 15:00 ICSI için en iyi spermi nasıl seçerim? S. Martins da Silva
15:00 - 15:20 Spermatogonial kök hücre: Kullanımı için hangi aşamadayız? S. Martins da Silva
15:20 - 15:40 KAHVE ARASI
15:40 - 16:40 PANEL: PEDİATRİK ANDROLOJİ: GÜNCELLEME
Yönetici:
A. R. Ersay
SALON A
15:40 - 15:55 Sünnet cerrahisinde nirengi noktaları İ. Karaman
15:55 - 16:10 Çocuk yaşlarda hipogonadizm-geç puberte izlem ve algoritm C. Adayener
16:10 - 16:25 İnmemiş testis cerrahisinde nirengi noktaları Y. Aksoy
16:25 - 16:40  Genç varikosel izlem ve tedavi algoritmi S. Çayan
16:40 - 18:00 PANEL: PEYRONIE HASTALIĞINDA GELECEK TEDAVİ ALTERNATİFLERİ
Yönetici:
A. Metin
SALON A
16:40 - 17:00 Penil vasküler sistemin ayrıntılı anatomisi ve klinik önemi Z. Kozacıoğlu
17:00 - 17:20 Peyronie hastalığı patofizyolojisinde yeni tedavi yolları M. Albersen
17:20 - 17:40 Oral, lokal ve intralezyoner tedavinin geleceği A. Gökçe
17:40 - 18:00 Cerrahi tedavide yenilikler M. Çakan
18:00 - 19:15 VİDEO: ANDROLOJİDE KOZMETİK CERRAHİLER
Yönetici:
A. Semerciöz
SALON A
18:00 - 18:15 Gömük penis cerrahisi T. Soygür
18:15 - 18:30 Penil ogmentasyon L. Gürkan
18:30 - 18:45 Transseksüalite cerrahisi M. Çulha
18:45 - 19:00 Üretroplasti A. İmamoğlu
19:00 - 19:15 Genital piercing M. Saraçoğlu
18:00 - 19:10 SÖZEL SUNUM - 2
(ERKEK ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI)
(SS-011 / SS-020)

Yöneticiler:
B. Altay, F. Erdemir
SALON B

08:00 - 09:00 ESRU - TAD ORTAK OTURUMU
Yöneticiler:
S. Resim, A. Aydın
SALON A
08:00 - 08:30 Androloji zor olgu sunumu (2 Olgu):
O. Efesoy (Olgu: PSA yüksekliği-prostat ca),
K. Yıldırım (Olgu: BPH/AÜSS, ejakulasyon problemi)
Hakem Hocalar: M. Bozlu, A. Atan
 
08:30 - 09:00 Androlojide istatistik uygulamaları: Bir üroloji asistanının çalışma öncesi ve çalışma sırasında bilmesi gerekenler E. Akbay
09:00 - 09:45 PANEL: 2015 YILINDA ERKEN BOŞALMA TEDAVİSİNE GÜNCEL BAKIŞ
Yönetici:
G. Okyar
SALON A
09:00 - 09:15 Erken boşalmanın güncel farmakolojik tedavisi A. S. Amasyalı
09:15 - 09:30 Medikal tedaviye dirençli erken boşalma olgusuna psikiyatri dışı yaklaşım B. Erol
09:30 - 09:45 Erken boşalmanın güncel tedavisinde psikiyatrik yaklaşım M. Ç. Eker
09:45 - 10:00 KAHVE ARASI
10:00 - 11:45 KURS 3: KADIN SAĞLIĞI HAKKINDA ÜROLOGLARIN BİLMESİ GEREKENLER
Kurs Başkanları:
S. Çayan, E. Yeni
SALON A
10:00 - 10:15 Kadın sağlığı polikliniğinde karşılama ve bilgilendirme H. Yıldız
10:15 - 10:35 Kadın hormonal değişikliklerinin genital ve sistemik organlara yansıması J. Bitzer
10:35 - 10:50 Kadında aşırı aktif mesane ve stres idrar inkontinansının medikal tedavisi A. Karakeçi
10:50 - 11:10 Vulvadini ve vajinismus tedavisi J. Bitzer
11:10 - 11:25 Stres idrar inkontinansı ve prolapsusta cerrahi tedavi: Güncelleme M. Dinçer
11:25 - 11:45 Kadın cinsel fonksiyon bozukluğu tedavisinde yeni ufuklar J. Bitzer
11:45 - 12:30
UYDU SEMPOZYUMU

ED Tedavisinde ÇİFTE BAKIŞ
Yönetici:
S. Çayan
SALON A
  Ürolojik Bakış A. Gökçe
  Psikiyatrik Bakış A. Gökçe
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:00 PANEL: BPH/AÜSS PATOFİZYOLOJİ VE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
Yönetici:
İ. Özbey
SALON A
14:00 - 14:15 BPH/AÜSS ve ED ortak patofizyolojisinde yeni hedefler R. Aşcı
14:15 - 14:30 Medikal tedavide yenilikler M. Öztürk
14:30 - 14:45 Cerrahi tedavide yenilikler Ö. Yaman
14:45 - 15:00 Bir BPH/AÜSS hastanın tedavisinde cinsel ve ejakülasyon fonksiyonları en iyi nasıl korunur? B. Semerci
14:00 - 15:00 PANEL: VARİKOSEL: GÜNCELLEME
Yönetici:
H. Bakırtaş
SALON B
14:00 - 14:15 Varikosel patofizyolojisinde yenilikler ve metabolik sendrom ilişkisi S. Görür
14:15 - 14:30 Varikosel tedavi endikasyonlarına güncel bakış T. Alışkan
14:30 - 14:45 Varikosel tedavisi sonrası başarısız olgularda algoritm U. Öztürk
14:45 - 15:00 Skrotal ağrı varlığında varikosel tedavisine güncel bakış A. Armağan
15:00 - 15:45 PANEL: LİBİDO VE ORGAZM BOZUKLUKLARINA GÜNCEL BAKIŞ
Yönetici:
E. Can
SALON A
15:00 - 15:15 Azalmış libido ve orgazm varlığında medikal tedavi M. Kendirci
15:15 - 15:30 Azalmış libido ve orgazm varlığında psikoterapi M. Ç. Eker
15:30 - 15:45 Orgazm ve ejakulasyonun hormonal kontrolünde yeni moleküler hedefler T. Akman
15:00 - 15:45 PANEL: ÜREME TOKSİKOLOJİSİ VE SEMİNAL PARAMETRELERİN ERKEK FERTİLİTESİNDE ÖNEMİ: GÜNCELLEME
Yönetici:
E. Özbek
SALON B
15:00 - 15:15 Çevre faktörlerinin sperm fonksiyonlarına etkisi B. Gümüş
15:15 - 15:30 Sistemik hastalıklarda kullanılan ilaçların sperm fonksiyonlarına etkisi F. Erdemir
15:30 - 15:45 Sperm DNA hasarı A. Özdemir
15:45 - 16:30 PANEL: PRİAPİZM: GÜNCELLEME
Yönetici:
A. Gör
SALON A
15:45 - 16:00 Patofizyolojiden medikal tedaviye güncelleme
İ. Orhan
16:00 - 16:15 Cerrahi dışı girişimsel işlemler: Doğru zaman ve şekli M. Tek
16:15 - 16:30 Cerrahi şantlar: Endikasyon ve zamanı O. Ekmekçioğlu
15:45 - 16:45 PANEL: ERKEK İNFERTİLİTESİNDE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN KULLANIMI
Yönetici:
T. Turan
SALON B
15:45 - 16:00 Ne zaman ejakülat spermi, ne zaman testiküler sperm? : Taze? Donmuş sperm? Ş. Adanur
16:00 - 16:15 Kaliteli spermatozoa seçiminde kullanılan güncel yöntemler S. Bulgurcuoğlu
16:15 - 16:30 Tekrarlayan gebelik kayıplarında erkek faktörleri B. Altay
16:30 - 16:45 Başarısız TESE girişimlerinden sonra ne yapalım? M. Başar
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 19:00 ÖDÜLLÜ ANDROLOJİ YARIŞMASI
(Asistan ve genç uzmanlar yarışıyor)
Yöneticiler:
A. Kadıoğlu, İ. Orhan
SALON A
17:00 - 19:00 VİDEO: ANDROLOJİK ACİLLER
Yönetici:
M. Çulha
SALON B
17:00 - 17:20 Fimozis H. Taşkapu
17:20 - 17:40 Testis torsiyonu ve inmemiş testis patolojilerin tedavisinde skrotal yaklaşım M. Dayanç
17:40 - 18:00 Penil travma ve fraktür T. Ziypak
18:00 - 18:20 Priapizm B. Ermeç
18:20 - 18:40 Fournier gangreni F. Akbulut
18:40 - 19:00 Üretral travmalar Y. Önol

08:00 - 09:00 ESRU - TAD ORTAK OTURUMU
Yöneticiler:
C. Germiyanoğlu, T. Alp
SALON A
08:00 - 08:15 ESRU Türkiye gelecek planları S. Sarıkaya
08:15 - 09:00 Androloji zor olgu sunumu (4 Olgu):
E. Doğantekin (Olgu: Hemospermi),
F. Küçükdurmaz (Olgu: Kadın-SUI cerrahisi),
F. Hızlı (Olgu: Kanser olgusu-cerrahi ve sonrasında ED)
M. Umul (İnfertilite)
Hakem Hocalar: İ. Özbey, H. Kılıçaslan, O. Ekmekçioğlu
 
09:00 - 09:45 PANEL: KANSER, ÜREME VE CİNSELLİK
Yönetici:
Y. Toka
SALON A
09:00 - 09:15 Kanser tedavisinde üreme fonksiyonlarının yönetimi A. Açıkgöz
09:15 - 09:30 Kanser tedavisi-kemoterapi sonrası cinsel fonksiyonlar D. Tuğlu
09:30 - 09:45 Erkekte jinekomastiye yaklaşım A. Çırakoğlu
09:45 - 11:00 PANEL: HER YÖNÜYLE TESTOSTERON: GÜNCELLEME
Yönetici:
R. Yazırlıoğlu
SALON A
09:45 - 10:00 Testosteron etkinliğinin moleküler düzeyde gözden geçirilmesi F. Özcan
10:00 - 10:15 Testosteron ve metabolik sendrom Y. Aslan
10:15 - 10:30
Testosteron ve kalp sağlığı A. Otunçtemur
10:30 - 10:45 Testosteron ve prostat kanseri A. Atan
10:45 - 11:00 Testosteron- PDE-5 inhibitörü ilişkisi E. Özbek
11:00 - 12:00 TARTIŞMALI POSTER SUNUMLARI
(TP-001 / TP-020)

Yönetici:
B. Gümüş, A. Armağan
SALON A
12:00 - 12:30   SALON A
  Ürolojide akılcı ilaç kullanımı B. Gümüş
  KAPANIŞ