Tartışma Platformu hk.

TARİH: 17.03.2016
SAYI:30
KONU:Tartışma Platformu hk.

Sayın Üye,

Türk Androloji Derneği, BPH ve Erektil Disfonksiyon Patofizyolojisi ve Tedavisinde Karmaşık Olgular - Zor Sorular başlığıyla tartışma formatında bir platform oluşturmayı planlamaktadır. Bu amaçla klavuzlarda net ifade bulmayan ve tartışılmasını istediğiniz soru ve olguları [email protected] adresine göndermeniz amaca yönelik çözüm oluşturulmasında katkı sağlayacaktır.
Tartışma platformuna göndereceğiniz sorular ve yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Abdullah ARMAĞAN Prof. Dr. İrfan ORHAN
Genel Sekreter Başkan