Türk Androloji Derneği 22. Ulusal Kongresi Sunumları İzlemek İçin Tıklayınız!

Sözlü Bildiri Oturumu-1 (SS-01/SS-22)

KURS: Genç uzman ve asistanlar için androlojinin temel taşları

KURS: Androlojide deney hayvan modelleri

KURS: Androloji laboratuvarı

Erkek Cinsel Sağlığı ve İnfertilitesi

------------------------------------------

Sözlü Bildiri Oturumu-2 (SS-023/SS-42)

Erkek İnfertilitesi

Açılış ve Konuşmalar

Kadavrada Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi

Erkek İnfertilitesi

Kadın Cinsel Sağlığı

Erkek Cinsel Sağlığı: Testosteron Yetersizliği

Erkek Cinsel Sağlığı

------------------------------------------

Canlı Cerrahi: Penil Protez implantasyonu

Erkek İnfertilitesi

Pelvik Cerrahilerde Androlojik Bakış Açısı

Erkek Cinsel Sağlığı

KURS: Penile Augmentation and Enhancement

Kadavrada Penil Protez İmplantasyon Cerrahisi

Cinsel Sağlık ve İnfertilite

Yarı Canlı Cerrahi

KURS: Penil Protez İmplantasyonu

------------------------------------------

Pediatrik Androloji

Androlojide Önemli Başlıklar