Onam Formları


 Belge Bilgileri
Androloji Hastalıkları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu Ve Aydınlatılmış Onam Belgesi (TÜM BÖLÜMLER)
Belge Türü: Onam Formları
Aydınlatılmış Onam Belgesi Sözleşme Örneği
Belge Türü: Onam Formları
Anejakülasyon Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Anejakülasyon Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Endoskopik Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Endoskopik Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Açık Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Bph (Selim Prostat Büyümesi) Açık Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Cerrahi Yoldan Sperm Elde Etme Girişimleri (Mesa, Pesa, Tese, Tesa) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Cerrahi Yoldan Sperm Elde Etme Girişimleri (Mesa, Pesa, Tese, Tesa) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Doğumsal Penil Kurvatür Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Doğumsal Penil Kurvatür Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Erektil Disfonksiyon Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Erektil Disfonksiyon Tanı Ve Tedavi Yöntemleri Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Ejakülatör Kanal Obstrüksiyonlarının Tanı Ve Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Epispadias Ve Mesane Boynu Onarımı Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Epispadias Ve Mesane Boynu Onarımı Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Hidrosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Hidrosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Hipospadias Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Hipospadias Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
İnmemiş Testis Tanısımedikal Tedavisi Ve Ameliyatları Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
İnmemiş Testis Tanısı-Medikal Tedavisi Ve Ameliyatları Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Penil Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Penil Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Penis Fraktürü Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Penis Fraktürü Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Amacıyla Penis Asıcı Bağ Kesilmesi Ve Otolog Yağ Enjeksiyonu Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Penis Uzatma Ve Kalınlaştırma Amacıyla Penis Asıcı Bağ Kesilmesi Ve Otolog Yağ Enjeksiyonu Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Peyronie Hastalığı Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Peyronie Hastalığı Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Priapizm Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Priapizm Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Proksimal Obstrüktif İnfertilite Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Proksimal Obstrüktif İnfertilite Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Radikal Prostatektomi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Radikal Prostatektomi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Spermatosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Spermatosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Sünnet Cerrahi Girişimi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Sünnet Cerrahi Girişimi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Testis Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Testis Protez İmplantasyonu (Yerleştirilmesi) Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Testis Torsiyonu (Kendi Etrafında Dönmesi) Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Testis Torsiyonu (Kendi Etrafında Dönmesi) Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Uretra Darlığı Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Uretra Darlığı Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Varikosel Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Varikosel Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Cerrahi Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Vasküler Kaynaklı Erektil Disfonksiyon Cerrahi Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Bilateral Vazektomi Cerrahi Girişimi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Bilateral Vazektomi Cerrahi Girişimi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması (Eswt) Tedavisi Hasta Bilgilendirme Kılavuzu
Belge Türü: Onam Formları
Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Vücut Dışından Düşük Yoğunluklu Şok Dalga Uygulanması (Eswt) Tedavisi Aydınlatılmış Hasta Onam Belgesi
Belge Türü: Onam Formları
Total/Parsiyel Penektomi Hasta Aydınlatılmış Onam Formu
Belge Türü: Onam Formları