Skip Navigation Links

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİLER)

Siz değerli üyelerimizin yararlanabilmesi amacıyla abone olunan dergiler dernek kütüphanesinde zengin bir içerik oluşturmaktadır. Aşağıda isimleri yazılı dergiler, derneğe alınmış ve her yıl için abonelik işlemleri yenilenmiştir. 2009 Yılından  sonra bazı dergilerin abonmanlığına son verilmekle birlikte halen 5 adet derginin aboneliği devam etmektedir.

Devam Eden:

  • JOURNAL OF SEXUAL MEDİCİNE
  • FERTİLİTY AND STERİLİTY
  • HUMAN REPRODUCTİON
  • INT. JOURNAL OF  IMPOTENCE RESEARCH
  • ANDROLOGY

Devam Etmeyen:

  • Molecular Human Reproduction
  • Journal of Sex and Marital Therapy
  • Int. Journal of Andrology
  • Journal Of Andrology