Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Dernek
 • Yayınlar
 • ANDROLOJİ BÜLTENİ
 • ANDROLOJİ BÜLTENİ

  www.ocianews.com
  Androloji Bülteni, Türk Androloji Derneği’nin yayın organı olarak 1999 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Bu gün artık ilk yayınlandığında 8 sayfalık görünümünden, 100 sayfalık bir dergi formatına çıkarılmıştır.

  54 kişilik bir bilimsel kurul tarafından titiz bir şekilde hazırlanan Androloji Bülteni, 16. sayıdan itibaren ISSN:1304–6861 numarasını alarak hakemli dergi kapsamına girmiştir.

  Güncel bilgi aktarımını sağlamak için bülten yazı formatı, derleme ve güncel makaleler şeklinde tasarlanmıştır. Erkek Cinsel Sağlığı, Erkek Üreme Sağlığı, Kadın Cinsel Sağlığı ana başlıkları yanında, her sayıda  kongre takvimi-androloji yayın listesi, Türk Cumhuriyetlerinde Androloji ,bir portre şeklinde farklı başlıkları da içeriğinde toplamıştır.

  • Gelişimsel Üreme ve Seksüel Biyoloji Grubu oluşturulmuş ve bu grubun çalışmaları, ‘YAŞAM’ adı altında her 3 ayda bir hazırlanan raporlar halinde yayınlanmıştır. 
  • Bir portre bölümünde, androloji alanında çalışmaları olan değerli hocalarımızın otobiyografileri yayınlanmış, onları daha yakından tanıma imkanı siz meslektaşlarımıza verilmiştir.

  Dr. İrfan Orhan Yönetim Kurulu adına bülten sorumlusu olarak,
  Dr. Barış Altay Genel Yayın Yönetmeni olarak,
  Dr. Cüneyt Adayener - Memduh Aydın Yönetmen Yardımcıları olarak görev yapmaktadırlar.

  Özellikle son yıllarda bilgiye ulaşmadaki yöntemsel değişikler nedeniyle, Androloji Bülteni'nden en optimum şekilde yararlanılması konusunda, dernek üyeleri arasında bir anket çalışması yapılmıştır. Güncel ve genel verimlilik açısından, bültenin  elektronik ortama aktarılması yönünde yaygın kanaat hasıl olması nedeniyle, 54. sayıdan itibaren bülten veritabanı elektronik ortama aktarılmıştır.