Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Dernek
 • Yayınlar
 • ÇEVİRİLER
 • ÇEVİRİLER

  • “SEXUAL MEDİCİNE SEXUAL DYSFUNCTİONS İN MEN AND WOMEN (EDİTİON – 2004)” ‘ın Türkiye’deki Androloji alanında çalışanların yararlanması amacıyla Türkçe çevirisinin yapılması için izin alınmıştır.
  • Bu kılavuz kitap (guideline) Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bir sivil toplum örgütü olan International Consultation on Urologic Diseases(ICUD) çalışma grubu, SIU ve ISSIR sponsorluğunda oluşturulmuştur. Bu kitabın redaksiyonu tamamlanarak basıma uygun hale getirilerek
  • 10-15 Haziran 2006 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Ulusal Üroloji Kongresi sırasında 1000 adet kitap dağıtılmıştır.
  • 3RD INTERNATIONAL CONSULTATION ON SEXUAL MEDICINE 2010·“ISSM 3. konsültasyon raporunun Türkçe çevirisi ‘3rd International Consultation on Sexual Medicine 2010” ‘un Türkiye’deki Androloji alanında çalışanların yararlanması amacıyla Türkçe çevirisinin yapılması için izin alınmıştır. 
  • ·Bu kılavuz kitap (guideline) Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı bir sivil toplum örgütü olan International Consultation on Urologic Diseases(ICUD) çalışma grubu, SIU ve ISSIR sponsorluğunda oluşturulmuştur. Bu kitabın redaksiyonu tamamlanarak Eylül 2012 tarihinde basıma uygun hale getirilmiş ve
  • ·19-22 Eylül 2012 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Güncel Androloji Sempozyumu sırasında siz değerli meslektaşlarımıza dağıtılmıştır.